Wanneer je dit leest heb je ongetwijfeld al via allerlei kanalen gehoord over de strenge richtlijnen die zijn uitgevaardigd rond de Coronacrisis. En heb je dus ook gehoord dan wel begrepen dat we tot onze grote spijt de VOGIN-IP-lezing hebben moeten afgelasten. Na alle deelnemers al geïnformeerd te hebben, nu ook nog een algemeen bericht voor een grotere groep belangstellenden.

Hoe het ging

De officiële richtlijn van een week geleden die bijeenkomsten van meer dan 100 personen verbood, en het feit dat toen ook de OBA tot begin april voor alle publiek gesloten werd, waren de laatste stapjes in een escalatie die twee weken geleden al was begonnen met het successievelijk afzeggen van buitenlandse sprekers. De eerste was, Andreas Blumauer. Twaalf dagen geleden liet hij weten dat hij van zijn bedrijf niet meer naar buitenlandse congressen mocht afreizen. Wel was hij bereid zijn lezing nog via een videoverbinding te verzorgen. Al wat moeilijker werd het toen enkele dagen later ook Dawn Anderson en Edgar Meij om soortgelijke redenen moesten afzeggen. Maar zelfs dat hadden we nog kunnen opvangen, doordat Laura Hollink (CWI) en Hilde van Zeeland (Writefull) bereid gevonden werden om als vervangers op te treden. Maar uiteindelijk bleken alle pogingen het programma “overeind” te houden dus tevergeefs.

Christiaan Triebert

Een andere spreker die uit het buitenland moest komen, keynote Christiaan Triebert, werd hierboven nog niet genoemd. Met hem leek er geen probleem, want toen de situatie escaleerde was hij al ruim een week in Nederland. Maar hier kwam het  probleem bij hem terecht. Door intussen uitgevaardigde inreisverboden, zit hij nu namelijk voor minstens een maand in Nederland “opgesloten”. Dat levert ons wel enig schuldgevoel op. Hij verblijft intussen bij zijn ouders in Friesland. En zelfs het oorspronkelijk al geplande bezoek aan DWDD a.s.donderdag na zijn beoogde lezing bij ons, gaat waarschijnlijk niet door. Voor zijn werk voor de New York Times maakt het intussen niet veel uit, liet hij ons weten. Want alle medewerkers worden op dit moment geacht vanaf thuis te werken. En dan maakt het ook niet meer uit of “thuis” in Manhattan of in Leeuwarden is. En vanaf allerlei plekken werken was Christiaan in het verleden toch al gewend. Alleen zullen de plantjes waarover hij in het interview met IP vertelde, wel dood zijn tegen de tijd dat hij eindelijk weer naar New York mag afreizen. En …. ondanks deze ervaring zei Christiaan toch wel weer bereid te zijn bij een herkansing opnieuw langs te komen.

Het vervolg

De afgelasting was een zware teleurstelling voor een heleboel mensen; voor de deelnemers waarvan enkelen al hadden laten weten erg naar de dag uit te kijken, voor de sprekers en workshopdocenten die hiervoor tijd vrijgemaakt hadden en vast ook al voorbereidingen hadden getroffen om hun verhaal donderdag 19 maart optimaal bij de deelnemers over het voetlicht te brengen, en natuurlijk ook voor ons als organisatoren die er veel tijd en moeite ingestoken hadden om deze dag te organiseren. Heel spijtig allemaal.

En op dit moment is nog allerminst duidelijk wat het vervolgtraject zal zijn. Of het verloop en de aanpak van de huidige pandemie zodanig zal zijn dat later dit jaar al weer een herkansing georganiseerd kan worden, of dat we tot volgend jaar tot VOGIN-IP-2021 moeten wachten. Wel hebben we bij de OBA al een optie genomen voor twee data in oktober: woensdag 14 of donderdag 15 oktober. Maar of we dan al weer zo ver back to normal zullen zijn dat dit realistische data zijn, is maar helemaal de vraag. De Volkskrant citeerde gisteren Hans Heesterbeek, hoogleraar theoretische epidemiologie in Utrecht, over de genomen maatregelen. Die acht het ‘zeker niet ondenkbaar’ dat het openbare leven in de zomer, maar zeker vanaf september opnieuw aan banden wordt gelegd. ‘Je moet niet denken: we nemen even deze maatregelen, en dan zijn we er vanaf’.

Hoe dan ook zullen we belangstellenden via deze nieuwsbrief en op onze site op de hoogte houden, want de overweldigende belangstelling – het congres was eerder volgeboekt dan enig eerder jaar – is voor ons een enorme steun in de rug om in elk geval naar een herkansing of een vervolg te streven. Deelnemers en andere betrokkenen danken we ook voor de opbeurende reacties die we de afgelopen dagen van hen mochten ontvangen. Voor nu gaat ieders gezondheid voor alles, we wensen jullie heel veel sterkte de komende periode!

Met dank aan Jurgen Egges voor de voor ons gemaakte cartoon.