VOGIN

Visie

In onze samenleving neemt het gebruik van kennis- & informatie(technologie) een steeds belangrijkere plaats in. Het creëren, vinden, selecteren, opslaan en vernietigen van de juiste kennis- & informatie(technologie) is voor iedereen een dagelijkse bezigheid in werk of persoonlijk leven. Het aanbod en gebruik van kennis- & informatie(technologie) zal volgens VOGIN de komende jaren exponentieel toe blijven nemen in alle facetten van ons leven. De uitdaging van de samenleving is om met deze veranderingen op een adequate wijze om te gaan.

Doel

VOGIN Onderzoek
Doet onderzoek naar de waarde en betekenis van kennis- & informatie(technologie)

VOGIN Academie
Staat voor het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van kennis- & informatie(technologie)

VOGIN Fonds
Staat voor het stimuleren van innovatieve projecten op het gebied van kennis- & informatie(technologie)

Missie

VOGIN wil de groeiende en onmisbare rol die kennis- & informatie(technologie) speelt in onze samenleving zichtbaar maken en de samenleving voorzien van kennis en kunde om de rol van kennis- & informatie(technologie) beter te begrijpen en de toepassing(en) ervan beter in te zetten.