Organisatie

Data, informatie, kennis, content, internet, de cloud: onder ieders hand bereik en in allerlei vormen vervlochten met ons dagelijks bestaan. Ooit was dat anders, werd er gepionierd, moest veel worden bevochten: op database producers, op host-organisaties en op telecombedrijven als de toen malige PTT.

Online-informatie, nu een doodgewone commodity, deed begin 1974 zijn intrede in de Nederlandse bibliotheek- en documentatiesector, en het was van meet af aan de dood of de gladiolen, verkommeren of aanhaken. Dat laatste dus, met vallen en opstaan, zeker, maar in een ambiance van unieke saamhorigheid en tomeloze drang om barrières te slechten en problemen op te lossen. Terminals, trage modems, lawaaiige kettingprinters en krakkemikkige telefoonlijnen, dat was het instrumentarium. Gedreven waren de gangmakers van toen en het was die gedrevenheid
die in 1977 leidde tot de oprichting van VOGIN, de Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Online informatiesystemen. Het waren mensen met zeggenschap, aanzien, positie en, bovenal, visie! Eén van die onverschrokken helden van het eerste uur en één van VOGIN’s founding fathers was de te jong gestorven Rik Molster, adjunct-directeur van Pudoc en VOGIN-voorzitter van 1980-1982.

Als erkenning voor de betekenis die hij voor online heeft gehad is in 1984 het Dr. Ir. Molsterfonds opgericht, dat tot 2004 een jaarlijkse prijs uitreikte aan jong talent. Daarover en over tijd en landschap van toen gaat dit verhaal.