Onderzoek

Vogin heeft besloten om meer en betere invulling te geven aan haar doelstelling, namelijk om:
“…de samenleving [te] voorzien van kennis en kunde om de rol van kennis- & informatie(technologie) beter te begrijpen en de toepassing(en) ervan beter in te zetten.

Aangezien dit zowel heel uitvoerend als uitermate strategisch kan worden ingevuld, is gekozen om een meer ambitieuze invulling te kiezen.

Momenteel is het bestuur bezig om deze ambities uit te werken.