Onderzoek

Vogin heeft medio 2016 besloten om meer en betere invulling te geven aan haar doelstelling, namelijk om:
“…de samenleving [te] voorzien van kennis en kunde om de rol van kennis- & informatie(technologie) beter te begrijpen en de toepassing(en) ervan beter in te zetten.

Aangezien dit zowel heel uitvoerend als uitermate strategisch kan worden ingevuld, is gekozen om een meer ambitieuze invulling te kiezen. Maarten van Veen is bereid gevonden om een leidende rol hierin te spelen binnen de Vogin. Met zijn achtergrond binnen de onderzoekswereld, het academisch onderwijs en de informatiesector een meer dan uitstekende aanwinst voor Vogin Onderzoek.

Momenteel is het bestuur bezig om deze ambities uit te werken.