digitale samenleving

door Elvira Caneda Cabrera

Woensdag 6 december vond in het gebouw van de SER (Sociaal Economische Raad) te Den Haag een werkconferentie plaats met als titel  ‘Naar een verantwoorde digitale samenleving: van kwesties naar acties’. De VOGIN is gevraagd deel te nemen en mee te denken.
Op 25 januari staat een vervolg op deze werkconferentie gepland. Het Rathenau Instituut en de SER organiseren gezamenlijk deze conferenties. Tijdens de eerste conferentie stonden deze documenten centraal: een rapport van Rathenau Instituut, zie de samenvatting hier en een advies van de SER, zie de samenvatting hier

Het doel van deze twee werkconferenties is om tot een agenda voor een verantwoorde digitale Nederlandse samenleving te komen. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is, want de digitale transformatie brengt veel goeds met zich mee maar kan ook de maatschappij ontwrichten

Deze zeven publieke waarden uit het rapport van het Rathenau Instituut vormden de basis van de gesprekken die op 6 december werden gevoerd:

  • Privacy
  • Autonomie
  • Veiligheid en beveiliging
  • Controle over technologie
  • Menselijke waardigheid
  • Rechtvaardigheid
  • Machtsverhoudingen

Er waren deelnemers uit het bedrijfsleven de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Er werd in groepen gewerkt en gekeken naar problemen uit de praktijk en mogelijke oplossingen. In de discussiegroep over ‘Controle over technologie’ werd bijvoorbeeld gesproken over een beter toezicht op algoritmes, het monitoren van processen en meer aandacht voor deze publieke waarden in het onderwijs en de rol van de overheid daarin. Daarnaast is er een multidisciplinaire aanpak van deze onderwerpen nodig en is het belangrijk dat in een internationaal verband oplossingen worden bedacht.

Deze agenda voor een verantwoorde digitale Nederlandse samenleving kan vervolgens de basis vormen voor een ‘New Digital Deal’ zoals Bas Boorsma van Cisco bepleitte in zijn artikel ‘Zonder modern ethisch kader gaat digitalisering met ons op de loop’ (zie  http://bit.ly/2AdTVuO) Een nieuwe deal om juist economische ontwrichting en sociale onrust te voorkomen zoals Boorsma beweert. Of moet het toch anders worden aangepakt? Het begin is er, nu naar dag twee!