Kevin Kelly was even in Nederland en Vogin was daarbij! Waar de meeste goeroes dromen over de onbegrensde mogelijkheden van Artificiële Intelligentie (AI) staat Kevin Kelly met beide benen op de grond, met als boodschap: AI is al lang doorgedrongen in onze moderne samenleving.

Kelly: “We maken al veel gebruik van AI, de autopilot van vliegtuigen, adaptive cruise control in auto’s, diagnose-software, maar zodra het werkt noemen we het geen AI meer.” Liever spreekt Kelly over teaming: “AI en mensen zullen moeten leren om beter met elkaar samen te werken.” Mensen hebben AI namelijk hard nodig om de complexe problemen van de wereld op te lossen. Het slim combineren van ‘domme dingen’ met AI zal leiden tot een betere wereld, bijvoorbeeld Waterpomp + AI =  zuiniger en effectiever gebruik.

Kevin Kelly slaagt erin om de hele discussie over AI terug te brengen naar concrete praktijkproblemen. AI is hard op weg een commodity te worden, “Google is evolving from a mobile-first to an AI-first company”. De uitdaging voor de komende jaren wordt om deze capaciteit goed te benutten.

Helaas vertelt Kelly er niet bij wat het voor de informatiesector gaat betekenen, misschien een interessant onderzoeksthema voor Vogin?

Kevin Kelly heeft veel geschreven, twee boeken die echt de moeite waard zijn:

  • The Inevitable: Understanding the 12 technological forces that will shape our future
  • What technology wants

Meer informatie op: http://kk.org.