Jezelf relevant houden: hoe doe je dat?

75 edities van de VOGIN cursus ‘Professioneel informatie zoeken’ and beyond

Afgelopen november beleefde de VOGIN cursus ‘Professioneel informatie zoeken’  haar 75e editie. Reden genoeg om onze 16 cursisten een mooie mok aan te bieden. Want hoe bijzonder is het wel niet om – in tijden van snelle veranderingen in het informatievak – al 35 jaar te bestaan, en zelfs deelnemers op de wachtlijst te hebben staan? Dat is bepaald niet  vanzelfsprekend.

Toekomstmuziek
De VOGIN cursus wil een totaalpakket bieden waarin het vak van de informatieprofessional in een breed, actueel kader wordt geplaatst. De docenten laten zich graag uitdagen om niet alleen het vak van informatieprofessional maar bovenal ook zichzélf relevant te houden. Juist daar sporen onze cursisten ons in de evaluaties elk jaar weer toe aan. Het gevaar dat je teveel leunt op successen uit het verleden, ligt tenslotte altijd op de loer.

In de laatste cursuseditie kregen we van onze cursisten een aantal observaties terug die we graag aangrijpen om onze aanpak te verduidelijken en te vernieuwen:

 • De cursus is heel breed en daarmee zijn niet alle onderdelen even relevant/interessant voor iedereen;
 • Het niveau van de cursisten verschilt nogal en daar wordt niet altijd rekening mee gehouden;
 • De VOGIN cursus is een ‘cursus-in-een-snelkookpan’. Het zijn vijf intensieve dagen, waarbij cursisten veel in één lokaal zitten en we vooral veel kennis willen overbrengen. Dat leert niet voor iedereen even optimaal.

‘Smaller’ willen we de cursus niet maken, wél gepersonaliseerder. We geloven er zeer in dat een breed, actueel kader het benodigde overzicht biedt om als informatieprofessional de goede afslagen op de informatiesnelweg te nemen. Dit uitgangspunt maakt het onvermijdelijk dat sommige cursisten sommige onderdelen minder relevant of interessant zullen vinden. Maar binnen al haar breedte willen we het aanbod wél zo interessant mogelijk maken.

Wat wij de komende editie anders gaan doen is het volgende:

 • De mogelijkheid bieden om meer informatie in te winnen
  Het is zonde als je vijf dagen naar een cursus gaat die niet op jouw lijf gesneden is. Daarom bieden we cursisten nog zichtbaarder dan voorheen de mogelijkheid om vooraf informatie in te winnen. Neem contact op met Wouter Gerritsma – coördinator van de VOGIN cursus – om je verwachtingen te checken en kijk vooral op de Wiki. Daar staat al het materiaal van vorige edities open en bloot.
 • Meer differentiëren naar behoefte
  Binnen de opdrachten willen we meer gaan differentiëren in moeilijkheidsgraad. Daarnaast breiden we ons repertoire aan keuze-opdrachten uit.
 • Meer variëren in werkvormen
  We ruilen vaste PCs in voor laptops. Dit maakt het makkelijker om in wisselende samenstellingen te werken, en af en toe ook even op een andere plek te gaan zitten. Per cursusonderdeel gaan we meer variëren met werkvormen en bouwen we tijd in voor reflectie.

In de presentatie hierboven zien jullie een aantal gegevens van de cursusedities van 2009 tot en met 2015. De inzichten die wij uit deze data halen, bieden ons verdere aanknopingspunten om de VOGIN cursus ook in de toekomst relevant te houden. En daar gaan we voor!

“My interest is in the future because I’m going to spend the rest of my life there”

Zien we jullie daar?

Over de VOGIN cursus

De VOGIN cursus wil de kennis en kunde van informatieprofessionals vergroten en zodoende  bijdragen aan het zichtbaar maken van de waarde en betekenis van het informatievak. Dat gold in 1977, in de tijd dat online informatie in opkomst was, en dat geldt nog steeds. Om de actuele stand in de informatiewereld te belichamen, evolueerde de cursusinhoud in de loop der edities organisch mee. Op dit moment omvat de cursus bijvoorbeeld geavanceerd zoeken in Google, tools die op deelterreinen meer bieden dan Google, het gebruik van internetdiensten en browserextensies voor attenderingen, altmetrics, het zelf actief aan elkaar knopen van tools en de implicaties van Open Science voor het zoeken en gebruik van literatuur en data. Maar waar inzichten en theorie nog steeds geldig en bruikbaar zijn, houden we die natuurlijk in ere.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen