Fonds

De Stichting VOGIN beheert het kapitaal van de opgeheven vereniging VOGIN, alsmede de opbrengsten van de cursussendie de stichting gedurende het jaar organiseert. Dit kapitaal vormt het VOGIN-fonds, waaruit activiteiten en initiatieven binnen het vakgebied van de informatieprofessional gesubsidieerd kunnen worden.

Het bestuur van de Stichting bepaalt voor welke activiteiten en initiatieven het geld wordt aangewend. De stichting mag daarbij zelfs interen op het stamkapitaal mits dat haar missie ten goede komt.

Een initiatief dat in aanmerking komt voor een financiële bijdrage en/of kennis uit haar netwerk, onderstreept de meerwaarde van het werk van de informatieprofessional en is projectmatig van aard. Daarnaast maakt de aanvrager meer kans op een toekenning als het initiatief:

  • innovatief is;
  • impact heeft op het vakgebied;
  • en/of de positie van de kennisprofessional versterkt.

Kijk hier voor projecten die VOGIN Fonds heeft ondersteund.

Aanvraagformulier VOGIN fonds