Deze presentatie maakte deel uit van Track 9 van het KNVI congres 2015 “Meten is weten” die door VOGIN is georganiseerd.
(door Elvira Caneda Cabrera)

Hier vindt u de presentaties van deze workshop.

Tijdens deze tweedelige workshop zoeken Bianca Kramer  en Jeroen Bosman interactie met de deelnemers. Zij gebruikten daarvoor de stelling: ‘dat zouden ze eens moeten onderzoeken’ – waarbij  ‘ze’ verwijst naar de ‘bibliotheken’. Als reactie leveren deelnemers kaarten in met mogelijke onderzoeksvragen.

Er wordt in groepen gewerkt. Iedereen gaat met een vraag aan de slag.

Als eerste kijken we naar de HOE vraag: welke methodiek kan een bibliotheek gebruiken om empirisch onderzoek te doen naar gebruikers. Vervolgens gaan we verder aan de slag met de WIE vraag: door wie kan het onderzoek worden gedaan en hoe organiseren we dat? Gaan bibliotheekmedewerkers hiermee aan de slag, al dan niet in samenwerking met andere bibliotheken, of kan het onderzoek beter worden uitbesteed? Elk groep moet hierover nadenken. Dit zorgt voor interessante discussies die ons helpen om dichterbij de kern van de opdracht te komen: keuzes maken!

Na een korte pauze komen we weer de zaal binnen en gaan we verder met de opdracht, althans dat denken wij. Want als we terug komen naar onze plek moeten we verder met de vraag van een andere groep.

In het tweede deel van de workshop stond de WAT vraag centraal: welk (cijfer) materiaal willen we verzamelen voor ons onderzoek en vervolgens WAAROM doen we dat en wat willen we hiermee bereiken? Elk groep moet keuzes maken, deze prioriteren en beargumenteren.
Deze vragen zorgen voor geanimeerde discussies binnen de verschillende groepen.

De volgorde van de vragen is anders dan we gewend zijn. We beginnen niet met de waarom vraag en we denken nog niet aan de doelstellingen maar richten om ons eerst op de oplossingen.

Deze  workshop wordt plenair afgesloten door  hoogleraar bibliotheekwetenschap Frank Huysmans. Frank is een ervaren onderzoeker die vaak in opdracht onderzoek uitvoert voor bibliotheken en andere overheidsinstellingen.  Hij geeft aan dat er nog wat te verbeteren valt aan de rol van bibliotheek als onderzoeker. Niet alleen omdat er nog niet veel expertise is binnen de bibliotheken om zelf onderzoek te doen, maar ook omdat het  belangrijk is dat bibliotheken beter met onderzoeksresultaten leren omgaan. Er valt altijd wat te leren en wellicht te veranderen ook wanneer deze resultaten niet altijd positief zijn!

Links:

  1. Presentatie KNVI workshop over onderzoek, met daarin ook de resultaten van het werk van de deelnemers, op Slideshare: http://www.slideshare.net/bmkramer/empirical-librarianship-workshop-knvi-congres-12-november-2015
  2. Voor wie in een eigen organisatie de workshop nog eens wil doen hebben we het materiaal en de uitleg ook gedeeld op Figshare:
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1619731
  3. Link Bianca Kramer: http://congres.knvi.info/sprekers/bianca-kramer/)
  4. Link Jeroen Bosman: http://congres.knvi.info/sprekers/jeroen-bosman/
  5. Link Frank Huysmans: bit.ly/1dJQwD4