digitale samenleving

door Elvira Caneda Cabrera

Op donderdag 25 januari vond in het SER gebouw te Den Haag het tweede deel plaats van de SER / Rathenau werkconferentie ‘Naar een verantwoorde digitale samenleving: van kwesties naar acties’. (zie ook het verslag van dag 1)
Dagvoorzitter Mariëtte Hamer geeft nog een keer aan wat het doel van deze werkconferentie is, namelijk dat er aandacht is voor alle maatschappelijke vraagstukken die digitalisering met zich mee brengt. Hoe gaan we in Nederland maatschappelijk verantwoord digitaliseren? Hoe gaan we dit aanpakken?
De deelnemers uit het bedrijfsleven, de overheid, de maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen gaan vandaag met elkaar in dialoog om antwoord te geven op een aantal vragen die zijn geformuleerd tijdens de vorige werkconferentie in december. De focus ligt nu op een aantal kwesties met betrekking tot de digitalisering waardoor diverse publieke waarden onder druk komen te staan.
Deze thema’s worden aan diverse tafels besproken. Er zijn een aantal ideeën naar voren gekomen die van belang zijn voor de overheid bij het formuleren van een nieuwe strategie:

  • Formuleer duidelijk voorwaarden vooraf bij het ontwerpen van nieuwe producten en diensten waardoor al in een vroeg stadium aandacht is voor het waarborgen van publieke waarden.
  • Zoek de balans tussen de economische en de maatschappelijke waarde bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
  • Goede strategie bij digitalisering vraagt om meer multidisciplinaire samenwerking binnen de overheid.
  • Neem digitalisering mee in de bestaande onderwijscurricula voor verschillende beroepen en beleidsmakers.
  • Betrek de onderzoeksector hierbij, investeer in kennis en expertise en organiseer het publiek debat.
  • Zorg voor ‘digital empowerment’ van burgers door o.a. extra scholing.

Er is behoefte aan een breed gedragen visie binnen Nederland die houvast biedt aan burgers, bedrijven en overheden. En verantwoorde digitalisering treft de samenleving op verschillende niveaus.
Mona Keijzer, de nieuwe staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, licht tijdens de werkconferentie haar plannen voor de digitale economie toe. Zo meldt zij dat er plannen zijn om te gaan werken aan een nationale digitale strategie. Deze week zijn hiervoor al de eerste stappen gezet. Meer hierover lees je hier: ‘Digitale economie moet ook een eerlijke economie zijn