We zijn trots. Trots op Bianca Kramer en Jeroen Bosman met hun 101innovations! Jeroen en Bianca zijn -naast hun werk bij de Universiteit van Utrecht ook docent bij Vogin Academie. En de Vogin heeft een klein duwtje in de rug mogen geven vanuit het Vogin Fonds aan dit zeer geslaagde en internationaal bekende project.

‘Do it Yourself!’ Dat is dit jaar het thema van het congres dat de vakverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD gezamenlijk organiseren op 10 november in het NBC Congrescentrum Nieuwegein. VOGIN is een van de sponsors en vult een track in.

Centraal staat de vraag: wat voeg je als informatieprofessional toe aan alle veranderingen en innovaties die het werkveld voortdurend in beweging houden? Wat kun je er zelf aan bijdragen?

Het Jaarcongres opent en sluit af met een gemeenschappelijk keynoteprogramma, waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. Daartussenin kan de congresganger kiezen uit een tiental onderdelen met interactieve workshops en presentaties. Aan bod komen onder andere datavisualisatie, een leven lang leren, jonge talenten, digitaal denken, de betekenis van IBM Watson voor ons vakgebied en actuele ontwikkelingen als blockchain.

Klik hier voor het -voorlopige- programma.

Afscheid van WoW!ter

Zondag 26 juni, een zonnige middag langs de uiterwaarden van de Rijn. Wat een contrast met de reden waarom vele honderden mensen daarheen gekomen waren: om afscheid te nemen van Wouter Gerritsma. De aanwezigheid van een ongeteld aantal vakgenoten uit alle delen van het land en van een grote verscheidenheid aan organisaties, was een duidelijke indicatie voor de belangrijke rol die Wouter, van oorsprong tropische plantenteelt-kundige, voor de Nederlandse bibliotheek- en informatiewereld gespeeld heeft.

Als vakgenoten kennen we Wouter, of soms ook WoW!ter, van zijn weblogs in een tijd dat die in ons vak nog maar mondjesmaat geschreven werden;

 • kennen we Wouter van zijn enthousiasme voor de toepassing van Sociale Media en (toen nog) Web-2.0 toepassingen in het algemeen, dat  hij in die weblogs en elders uitdroeg;
 • kennen we Wouter van zijn passie voor het oplossen van zoekproblemen en onverwachte gebreken in zoekmachines;
 • kennen we Wouter van de professionele wijze waarop hij als informatiespecialist contacten onderhield met makers en leveranciers van databases, waarbij zijn inbreng ook bij die commerciële partijen zeer gewaardeerd werd;
 • kennen we Wouter van zijn innovatieve analyses van bibliografische citatiegegevens, die de bibliotheek binnen de Wageningse Universiteit een (door andere universiteitsbibliotheken vaak benijde) prominente rol verschaften bij het doen van onderzoeksevaluaties;
 • kennen we Wouter van zijn klachten over het ontbreken van een wetenschappelijke onderzoekcultuur op ons vakgebied (waaraan hij met zijn citatiewerk onbewust en onvoldoende onderkend zelf wel degelijk een bijdrage heeft geleverd);
 • kennen we Wouter van zijn vele enthousiaste lezingen en workshops op al deze terreinen;
 • kennen we Wouter van zijn inzet voor de VOGIN-cursus waaraan hij sinds 2001, meteen nadat hij de cursus zelf gevolgd had, als docent heeft meegedaan – en waarvan hij sinds 2011 de coördinator was.
 • Ook zullen we ons Wouter blijven herinneren als de “Informatieprofessional van het Jaar 2007”, waarmee hij winnaar werd van de Gouden Prissma. Deze door de KNVI-afdeling Prissma geïnitieerde en door VOGIN gesponsorde prijs bestond, in weerwil van de benaming, uit een kunstwerk van glas. Dit fraaie kunstwerk nam bij de afscheidsbijeenkomst een prominente plaats in tussen Wouter’s schaatsen en zijn fietsoutfit.

Het is onvoorstelbaar en onbegrijpelijk dat Wouter er niet meer is, voor ons allemaal, maar het meest natuurlijk voor Els en zijn kinderen. Iedereen die met hem gewerkt heeft, in welke context dan ook, zal hem blijvend in zijn hart dragen.

Foto: met dank aan Eef Evers

Michel Wesseling, voorzitter KNVI
Erwin la Roi, voorzitter VOGIN

Dit najaar wordt alweer de 77e (!) editie van de Vogin cursus “Zoeken doe je zo” georganiseerd op 16, 17, 23, 24 november en 8 december 2016 te Wageningen. Voor een inkijkje in het cursusmateriaal van de afgelopen cursussen kijk dan eens onze cursuswiki.
Voor meer details zie de Cursussen bladzijde van de Vogin-site.

Kosten voor KNVI leden zijn € 1100,- en voor niet leden € 1300,-

Aanmelden voor de cursus:

Science is in transition. Bibliotheken volgen het proces van veranderingen in wetenschappelijke communicatie op de voet en passen hun dienstverlening aan nieuwe werkwijzen van hun klanten aan. Het gaat bijvoorbeeld om data delen, outreach-activiteiten, delen van pre-prints en presentaties, open workflows en protocollen en veranderende peer review en assessments. Om beleid goed te onderbouwen is gedetailleerde informatie over gaande veranderingen van belang.

Bianca Kramer en Jeroen Bosman (beide van de Universiteitsbibliotheek Utrecht) hebben hun onderzoek naar innovaties en workflows in de wetenschappelijke communicatie afgerond. De enquête is met een respons van 20.663 geslaagd te noemen. Bianca en Jeroen hebben de data gedeeld als dataset (ruwe zowel als opgeschoonde data) in Zenodo, en sinds kort ook als vriendelijk interactief dashboard met Silk. Ook hebben zij een datapaper geschreven met de methodologische details, in F1000Research.

Hiermee zijn de resultaten beschikbaar voor de gemeenschap, zowel voor verdergaande analyse als direct gebruik. Zelf plannen zij ook analyses en vervolgonderzoek en tevens willen zij collega’s in het land aanmoedigen (o.a. via een workshop voor de O&O groep van KNVI) om de data te analyseren en in te zetten, bijvoorbeeld bij evaluatie en vernieuwing van dienstverlening.

Alle details en links naar de genoemde publicaties staan op de projectwebsite.

Ook is er een database met meer dan 600 tools beschikbaar.

Het Vogin Fonds ondersteunde dit initiatief.

Afgelopen november beleefde de VOGIN cursus ‘Professioneel informatie zoeken’ haar 75e editie. Reden genoeg om onze 16 cursisten een mooie mok aan te bieden. Want hoe bijzonder is het wel niet om – in tijden van snelle veranderingen in het informatievak – al 35 jaar te bestaan, en zelfs deelnemers op de wachtlijst te hebben staan? Dat is bepaald niet vanzelfsprekend.

Deze presentatie maakte deel uit van Track 9 van het KNVI congres 2015 “Meten is weten” die door VOGIN is georganiseerd.
(door Elvira Caneda Cabrera)

Hier vindt u de presentaties van deze workshop.

Tijdens deze tweedelige workshop zoeken Bianca Kramer  en Jeroen Bosman interactie met de deelnemers. Zij gebruikten daarvoor de stelling: ‘dat zouden ze eens moeten onderzoeken’ – waarbij  ‘ze’ verwijst naar de ‘bibliotheken’. Als reactie leveren deelnemers kaarten in met mogelijke onderzoeksvragen.

Er wordt in groepen gewerkt. Iedereen gaat met een vraag aan de slag.

Als eerste kijken we naar de HOE vraag: welke methodiek kan een bibliotheek gebruiken om empirisch onderzoek te doen naar gebruikers. Vervolgens gaan we verder aan de slag met de WIE vraag: door wie kan het onderzoek worden gedaan en hoe organiseren we dat? Gaan bibliotheekmedewerkers hiermee aan de slag, al dan niet in samenwerking met andere bibliotheken, of kan het onderzoek beter worden uitbesteed? Elk groep moet hierover nadenken. Dit zorgt voor interessante discussies die ons helpen om dichterbij de kern van de opdracht te komen: keuzes maken!

Na een korte pauze komen we weer de zaal binnen en gaan we verder met de opdracht, althans dat denken wij. Want als we terug komen naar onze plek moeten we verder met de vraag van een andere groep.

In het tweede deel van de workshop stond de WAT vraag centraal: welk (cijfer) materiaal willen we verzamelen voor ons onderzoek en vervolgens WAAROM doen we dat en wat willen we hiermee bereiken? Elk groep moet keuzes maken, deze prioriteren en beargumenteren.
Deze vragen zorgen voor geanimeerde discussies binnen de verschillende groepen.

De volgorde van de vragen is anders dan we gewend zijn. We beginnen niet met de waarom vraag en we denken nog niet aan de doelstellingen maar richten om ons eerst op de oplossingen.

Deze  workshop wordt plenair afgesloten door  hoogleraar bibliotheekwetenschap Frank Huysmans. Frank is een ervaren onderzoeker die vaak in opdracht onderzoek uitvoert voor bibliotheken en andere overheidsinstellingen.  Hij geeft aan dat er nog wat te verbeteren valt aan de rol van bibliotheek als onderzoeker. Niet alleen omdat er nog niet veel expertise is binnen de bibliotheken om zelf onderzoek te doen, maar ook omdat het  belangrijk is dat bibliotheken beter met onderzoeksresultaten leren omgaan. Er valt altijd wat te leren en wellicht te veranderen ook wanneer deze resultaten niet altijd positief zijn!

Links:

 1. Presentatie KNVI workshop over onderzoek, met daarin ook de resultaten van het werk van de deelnemers, op Slideshare: http://www.slideshare.net/bmkramer/empirical-librarianship-workshop-knvi-congres-12-november-2015
 2. Voor wie in een eigen organisatie de workshop nog eens wil doen hebben we het materiaal en de uitleg ook gedeeld op Figshare:
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1619731
 3. Link Bianca Kramer: http://congres.knvi.info/sprekers/bianca-kramer/)
 4. Link Jeroen Bosman: http://congres.knvi.info/sprekers/jeroen-bosman/
 5. Link Frank Huysmans: bit.ly/1dJQwD4

Op 3 maart organiseren VOGIN en vakblad IP weer gezamenlijk de jaarlijkse VOGIN-IP-lezing.

Het biedt een uitgebreid programma van een hele dag met lezingen en workshops rond het thema “zoeken & vinden”. De dag wordt weer gehouden in het gebouw van de OBA in Amsterdam.

Er zijn twee plenaire keynotes:

 • Pieter Cobelens, oud-directeur van de MIVD, is een warm pleitbezorger van het belang van “inlichtingen” voor elk soort organisatie. In zijn lezing benadrukt hij dat voor ‘corporate’ of ‘competitive’ intelligence niet alleen (mobiele) technologie en slimme zoekmachines, maar vooral ook goed geschoolde informatieprofessionals van belang zijn, om die zoekmachines te tunen en al die technologie in hun dienstverlening te gebruiken.
 • Randolph Hock is in zijn lange carrière als zoekspecialist en trainer verbonden geweest aan allerlei toonaangevende Amerikaanse bibliotheken en organisaties. Over zoektechnieken heeft hij ook talloze artikelen en boeken geschreven. In zijn lezing “Brave new search world” gaat hij in op de grote veranderingen die “zoeken en vinden” op dit moment ondergaan.

Verder hebben bezoekers de keuze uit het bijwonen van nog meer lezingen en deelname aan allerlei praktijkgerichte workshops.

Daarbij onder meer aandacht voor factchecking, zoeken in sociale media, datavisualisatie, enterprise search en nog veel meer.

Kijk voor het volledige programma op:  http://vogin-ip-lezing.net/programma-2016/

U kunt zich daar ook online aanmelden.

Abonnees van IP, oudcursisten van VOGIN en leden van de KNVI krijgen korting.

Volg ook de weblog met regelmatige achtergrondinformatie op http://vogin-ip-lezing.net/

Aanstaand voorjaar wordt alweer de 76e editie van de Vogin cursus “Zoeken doe je zo” georganiseerd op 10, 11, 12, 17 en 18 mei te Wageningen. Voor een inkijkje in het cursusmateriaal van de afgelopen cursussen kijk dan eens onze cursuswiki.
Voor meer details zie de Cursussen bladzijde van de Vogin-site.

Kosten voor KNVI leden zijn € 1100,- en voor niet leden € 1300,-

Aanmelden voor de cursus: