We verwelkomen van harte nieuw bestuurslid John van de Pas. Hij werkt bij Saxion als docent-onderwijsontwikkelaar bij de opleiding HBO-ICT, en is daarnaast als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid. Hij heeft verschillende functies in het informatievak vervuld, waaronder implementatie-consultant bij een ICT-bedrijf, bibliothecaris van een hogeschoolbibliotheek en docent aan de (inmiddels niet meer bestaande) IDM-opleiding van Saxion in Deventer.

De rode draad bij zijn activiteiten is het vanuit de menselijke maat kijken naar de maatschappelijke en persoonlijke impact van toepassingen van informatietechnologie. Met dat uitgangspunt ontwikkelt hij lessen, verzorgt (project)onderwijs, schrijft publicaties en geeft presentaties over Gebruikersaspecten van informatietechnologie, Burgerschap in de context van “Smart Cities”, Privacy, en de borging van Publieke waarden in een gedigitaliseerde wereld.

Afscheid van WoW!ter

Zondag 26 juni, een zonnige middag langs de uiterwaarden van de Rijn. Wat een contrast met de reden waarom vele honderden mensen daarheen gekomen waren: om afscheid te nemen van Wouter Gerritsma. De aanwezigheid van een ongeteld aantal vakgenoten uit alle delen van het land en van een grote verscheidenheid aan organisaties, was een duidelijke indicatie voor de belangrijke rol die Wouter, van oorsprong tropische plantenteelt-kundige, voor de Nederlandse bibliotheek- en informatiewereld gespeeld heeft.

Als vakgenoten kennen we Wouter, of soms ook WoW!ter, van zijn weblogs in een tijd dat die in ons vak nog maar mondjesmaat geschreven werden;

  • kennen we Wouter van zijn enthousiasme voor de toepassing van Sociale Media en (toen nog) Web-2.0 toepassingen in het algemeen, dat  hij in die weblogs en elders uitdroeg;
  • kennen we Wouter van zijn passie voor het oplossen van zoekproblemen en onverwachte gebreken in zoekmachines;
  • kennen we Wouter van de professionele wijze waarop hij als informatiespecialist contacten onderhield met makers en leveranciers van databases, waarbij zijn inbreng ook bij die commerciële partijen zeer gewaardeerd werd;
  • kennen we Wouter van zijn innovatieve analyses van bibliografische citatiegegevens, die de bibliotheek binnen de Wageningse Universiteit een (door andere universiteitsbibliotheken vaak benijde) prominente rol verschaften bij het doen van onderzoeksevaluaties;
  • kennen we Wouter van zijn klachten over het ontbreken van een wetenschappelijke onderzoekcultuur op ons vakgebied (waaraan hij met zijn citatiewerk onbewust en onvoldoende onderkend zelf wel degelijk een bijdrage heeft geleverd);
  • kennen we Wouter van zijn vele enthousiaste lezingen en workshops op al deze terreinen;
  • kennen we Wouter van zijn inzet voor de VOGIN-cursus waaraan hij sinds 2001, meteen nadat hij de cursus zelf gevolgd had, als docent heeft meegedaan – en waarvan hij sinds 2011 de coördinator was.
  • Ook zullen we ons Wouter blijven herinneren als de “Informatieprofessional van het Jaar 2007”, waarmee hij winnaar werd van de Gouden Prissma. Deze door de KNVI-afdeling Prissma geïnitieerde en door VOGIN gesponsorde prijs bestond, in weerwil van de benaming, uit een kunstwerk van glas. Dit fraaie kunstwerk nam bij de afscheidsbijeenkomst een prominente plaats in tussen Wouter’s schaatsen en zijn fietsoutfit.

Het is onvoorstelbaar en onbegrijpelijk dat Wouter er niet meer is, voor ons allemaal, maar het meest natuurlijk voor Els en zijn kinderen. Iedereen die met hem gewerkt heeft, in welke context dan ook, zal hem blijvend in zijn hart dragen.

Foto: met dank aan Eef Evers

Michel Wesseling, voorzitter KNVI
Erwin la Roi, voorzitter VOGIN