Leveringsvoorwaarden

 1. Aanmelding (tot 1 maand voor aanvang)
  Na een aanmelding voor de cursus, die door ons in goede orde is ontvangen, hebt U tot maximaal 14 dagen na ontvangstdatum van uw aanmelding de tijd om kosteloos te annuleren. De Stichting VOGIN behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor de geplande cursusdatum de cursus te annuleren; reeds betaalde cursusgelden zullen dan binnen 14 dagen worden geretourneerd.

  Bij calamiteiten en overmacht kan de Stichting VOGIN de cursus ten alle tijde annuleren. Indien mogelijk wordt op korte termijn de cursus alsnog aangeboden; de cursist die hiervan geen gebruik wil of kan maken krijgt de betaalde cursusgelden binnen 14 dagen geretourneerd.

 2. Aanmelding (korter dan 1 maand voor aanvang)
  Uw aanmelding voor de cursus kan slechts in behandeling genomen worden indien deze door u is ondertekend of per e-mail bevestigd. Met de inzending van de aanmelding is deze definitief en niet herroepbaar. De Stichting VOGIN behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor de geplande cursusdatum de cursus te annuleren; reeds betaalde cursusgelden zullen dan binnen 14 dagen worden geretourneerd.

  Bij calamiteiten en overmacht kan de Stichting VOGIN de cursus ten alle tijde annuleren. Indien mogelijk wordt op korte termijn de cursus alsnog aangeboden; de cursist die hiervan geen gebruik wil of kan maken krijgt de betaalde cursusgelden geretourneerd.

 3. Bevestiging definitieve plaatsing
  Na de ontvangstbevestiging van uw inschrijving van ons cursussecretariaat is uw inschrijving voor deelname aan de VOGIN-cursus definitief. De Stichting VOGIN kan bij calamiteiten en overmacht de cursus alsnog annuleren en zal zo mogelijk op korte termijn de cursus opnieuw aanbieden; indien u hiervan geen gebruik wilt of kunt maken wordt reeds betaald cursusgeld binnen 14 dagen geretourneerd.

  U krijgt de factuur alleen via e-mail toegestuurd. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.

  Tijdens de cursus krijgt u schriftelijk en digitaal lesmateriaal aangereikt, respectievelijk toegang tot de besloten cursuswebsite (wiki) en oefendatabases. Het copyright van de cursus ligt zowel bij de stichting VOGIN (het geheel) als bij de docenten voor zover deze laatsten zelf lesmateriaal hebben ontwikkeld.

  Het cursusmateriaal mag niet vermenigvuldigd worden of aan derden doorgestuurd worden zonder toestemming van de betreffende docenten. De toegangscode tot de besloten website (wiki) is voor u persoonlijk en mag niet gedeeld worden met anderen.

 4. Zorgvuldige omgang met door de cursisten verstrekte gegevens/informatie
  De Stichting VOGIN verklaart hierbij dat alle gegevens en informaties die bij de aanmelding en/of tijdens de cursus aan ons worden verstrekt, als vertrouwelijk worden bestempeld en op zorgvuldige wijze door ons zullen worden behandeld. Dit geldt zowel voor onze administratie, de cursus coördinator als voor de docenten. Alleen de zogenaamde NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats en e-mail) worden voor de facturering in ons boekhoudsysteem vastgelegd. Voor dat soort gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Adresgegevens worden nooit met anderen gedeeld.