Docenten

De docenten die door VOGIN worden ingezet voor

 • de 5-daagse cursus ‘Professioneel informatie zoeken’
 • maatwerk cursussen en workshops

voldoen aan het volgende profiel:

Het vakgebied van VOGIN en de VOGIN-cursussen en -workshops wordt gekenmerkt door één of meer van de volgende trefwoorden:

informatielandschap, zoeksystemen, text mining, zoekmachines, zoekstrategieën, online, hosts, internet, het diepe web, deepweb, OSINT, intelligence, research, citatie-zoeken, social media, onderzoeksdata, web 2.0, tools, Return on Investment van informatie-afdelingen

Het vakgebied van VOGIN maakt deel uit van het brede vakgebied van de bibliotheek- en informatiewetenschappen, waaronder gerekend worden beheer, ontsluiting en organisatie van fysieke en/of digitale documentaire informatie, wetenschappelijke, bibliografische en factuele gegevensbestanden, vakliteratuur, informatiebemiddeling, informatie- en bestandsbeheer en informatiemanagement

Selectie- en beoordelingscriteria:

De docent

 • is actief werkzaam in het door VOGIN bestreken vakgebied
 • is een pro-actieve voorloper/innovator in het vakgebied
 • heeft brede kennis van en ervaring in het totale vakgebied
 • heeft kennis van de werk- en studieomgevingen van de cursisten
 • heeft specialistische en gedetailleerde kennis van het door de docent te presenteren deelgebied (het cursusonderdeel)
 • beschikt over uitstekende didactische vaardigheden
 • heeft minimaal een relevante HBO-opleiding afgerond
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Evaluatie

 • Docenten worden door cursisten en cursusleiding beoordeeld op:
  • Didactische vaardigheden, inclusief het omgaan met gangbare didactische hulpmiddelen
  • Vak- en domeinkennis
  • Kwaliteit van het aangeboden cursusmateriaal
  • Relevantie en toepasbaarheid van de gepresenteerde onderwerpen
  • Communicatieve vaardigheden
  • Professionele houding en beroepsethiek
 • Evaluatie vindt plaats direct na elke cursus of workshop, waarvan elk onderdeel en elke individuele docent worden beoordeeld
 • De evaluatie wordt na elke cursus besproken door de cursusorganisatie; op basis hiervan wordt de cursusinhoud bijgesteld
 • Docenten ontvangen een samenvatting van de evaluatie van hun cursusbijdrage
 • Docenten krijgen na een mindere beoordeling extra begeleiding aangeboden van de cursuscoördinator. Als de docent hier geen gebruik van wenst te maken of wanneer de begeleiding niet het gewenste effect, i.e. een betere beoordeling bij de volgende cursus, heeft, wordt de betreffende docent vervangen.